Đang tải... Vui lòng chờ...
/

DANH MỤC HÓA CHẤT SẢN XUẤT, KINH DOANH CÓ ĐIỀU KIỆN

DANH MỤC HOÁ CHẤT SẢN XUẤT, KINH DOANH CÓ ĐIỀU KIỆN

(Ban hành kèm theo Nghị định số  ..../2008/NĐ-CP ngày   tháng    năm 2008 của Chính phủ về hướng dẫn thực hiện Luật Hoá chất)

 

STT

Tên hoá chất

Số  CAS

Bộ quản lý chuyên ngành

1

2

3

4

1

Xăng dầu và các chế phẩm dầu khí

 

Bộ Công Thương

2

Khí hoá lỏng

 

 

3

Hoá chất công nghiệp nguy hiểm

 

 

4

Hoá chất, sản phẩm hoá chất sử dụng trong ngành y tế

 

 

5

Hoá chất, sản phẩm hoá chất sử dụng trong ngành thực phẩm

 

 

6

Hoá chất, sản phẩm hoá chất sử dụng trong thú ý

 

 

7

Hoá chất, sản phẩm hoá chất bảo vệ thực vật

 

 

In văn bản

Hỗ trợ khách hàng

 

kemicvn

Hotline 1: Mr. Tường 0904 533 669

Hotline 2: Mr. Đức 0965 029 851

 

 

Góc Học Thuật
Các phương pháp xác định nhiệt độ chuyển thủy tinh (phần 2)

Các phương pháp xác định Tg đơn giản và dễ dàng nhất dựa trên việc đo các tính chất cơ học của polymer do chúng thay đổi đáng kể khi đi từ trạng thái giống cao su sang trạng thái thủy tinh.

Nghiên cứu và phát triển
Các phương pháp xác định nhiệt độ chuyển thủy tinh (phần 2)

Các phương pháp xác định Tg đơn giản và dễ dàng nhất dựa trên việc đo các tính chất cơ học của polymer do chúng thay đổi đáng kể khi đi từ trạng thái giống cao su sang trạng thái thủy tinh.

Slide