Tất cả tin tức

Titanium Dioxide là gì?

Kemic Chemical 15/09/2021
Titanium dioxide là một hợp chất vô cơ màu trắng, đã được sử dụng khoảng 100 năm trong một số lượng lớn các sản phẩm đa dạng.