Tất cả tin tức

CHẤT ỔN ĐỊNH NHIỆT CHO NHỰA PVC HỆ CANXI - KẼM (CA-ZN) LÀ GÌ?

Kemic Chemical 29/09/2021
Các sản phẩm PVC được sử dụng trong sản xuất chất ổn định hỗn hợp chủ yếu được sử dụng chất ổn định hợp chất xà phòng muối và kim loại, do sử dụng một lượng lớn muối chì, dẫn đến ô nhiễm môi trường, nhiệt độ hóa dẻo cao, chảy dung dịch kém, trường hợp đổi màu lưu huỳnh và các vấn đề khác.

Titanium Dioxide là gì?

Kemic Chemical 15/09/2021
Titanium dioxide là một hợp chất vô cơ màu trắng, đã được sử dụng khoảng 100 năm trong một số lượng lớn các sản phẩm đa dạng.