phu-gia-khang-khuan-trong-san-xuat-son

Phụ gia kháng khuẩn trong sản xuất sơn

Kemic Chemical 29/09/2021

Sử dụng chất diệt khuẩn cho sơn nước hay sơn dung môi?

Khi sơn được sản xuất, có một số khía cạnh cần được lưu ý. Tất nhiên, đầu tiên là hiệu suất của sơn theo công thức. Thứ hai là tính ổn định của sơn, bao gồm duy trì độ nhớt cũng như tối thiểu hoặc không có sự phân tách pha.

Nếu chất chống vi khuẩn ít nhất là không thể trộn lẫn, nó sẽ tách ra và có thể tạo thành một lớp mỏng trên bề mặt sơn trong thùng chứa. Trừ khi được khuấy kỹ, sơn phủ lên bề mặt có thể không được chất kháng khuẩn bảo vệ đồng đều. Do đó, khả năng chống nấm mốc và nấm có thể kém.

Các nhà cung cấp chất chống vi khuẩn không phải lúc nào cũng cụ thể về các ứng dụng, vì họ muốn khách hàng sử dụng sản phẩm của họ trong càng nhiều ứng dụng (và do đó số lượng càng lớn) càng tốt. Nhiều tài liệu kỹ thuật cho thấy chất kháng khuẩn có thể trộn lẫn nhẹ trong nước và chỉ hòa tan hoặc trộn lẫn trong một số dung môi nhất định.

Một phương pháp sàng lọc tốt là tạo một hỗn hợp rất đơn giản gồm nhựa và dung môi theo tỷ lệ với lớp phủ và cho vào một chai hoặc lọ nhỏ và lắc mạnh. Kết hợp kháng sinh để xác định xem nó có phải là:

- Tương thích

- Có thể được phân tán

- Lưu trữ phân tán theo thời gian

- Không tương thích và không thể phân tán hoặc / và tạo thành hạt.

Chất diệt khuẩn cho sơn sử dụng trong Sơn & Mực in, Nội thất / Ngoại thất?

 

Market

SB / WB

Antimicrobial Type

Chemistry

In-Can

Anti-fouling

Mildewcide / antifungal

Other

Organic

Inorganic

Blend O

Blend
O/I

Paints


SB - Interior
 


 


 


 

X

X


 


 


 


SB - Exterior
 


 

X

X

X


 

X


 

X


WB - Interior
 

X
 


 


 

X
 

X
 

X
 

X
 

X
 


WB - Exterior
 

X


 


 

X

X

X

X

X

Inks


SB
 


 


 


 

X

X


 


 


 


WB
 

X


 


 

X

X


 

X


 

 

Paper Coating

 

X

     

X

     

Chất kháng khuẩn cho các ứng dụng khác

Market 


 

SB / WB

Antimicrobial Type

Chemistry

In-Can

Anti-fouling

Mildewcide / antifungal

Other

Organic

Inorganic

Blend O

Blend
O/I

Adhesives


SB
 


 


 


 

X

X


 


 


 


WB
 

X

 

 

X

X

 

X


 

 

Construction Products

     

X

 

X

X

 

X

Textiles


Clothing
 

     

X

X

 

X

 


Other
 

   

X

X

X

X

X

 

 

Paper as raw material

 

X

   

X

X

   

X

Mối quan tâm ứng dụng lớn nhất liên quan đến môi trường pháp lý và khả năng hòa tan. Trước đây, sơn sử dụng một mức chất chống vi khuẩn cụ thể ở một khu vực địa lý trên thế giới, có thể không tuân thủ ở một khu vực địa lý khác do mức độ sử dụng hoặc quy định của địa phương.

Người ta cũng phải biết chất kháng khuẩn sẽ được sử dụng như thế nào. Ví dụ: có các quy định của FDA quy định mức độ sử dụng và hóa chất liên quan đến tiếp xúc trực tiếp hoặc gián tiếp với thực phẩm và các chất kết dính khác, v.v. Trong mỗi trường hợp, vật liệu phải được chấp thuận để sử dụng trong ứng dụng đó, cùng với mức tối đa của sử dụng.

Độ hòa tan quy định độc tính có thể ảnh hưởng đến con người khi tiếp xúc với nước rỉ rác có trong nước và thực vật do độ hòa tan và dòng chảy.

Ảnh hưởng của Môi trường

Môi trường / thời tiết ẩm thấp, ẩm ướt, u ám sẽ khắc nghiệt hơn đối với chất kháng khuẩn.

Ánh nắng mặt trời có thể làm khô bề mặt thường xuyên.

Bản thân tia UV có thể tiêu diệt vi khuẩn.

Phạm vi vi sinh vật hiện nay là gì?

Nói chung, bạn sẽ không biết cụ thể những vi sinh vật nào hiện diện, nhưng môi trường mà lớp phủ được áp dụng quyết định điều này. Trong môi trường thể chế, chẳng hạn như bệnh viện, văn phòng bác sĩ, bác sĩ thú y, v.v., sẽ có vi khuẩn và vi rút. 

Trong phòng nội thất thường xuyên có độ ẩm> 75% là điều kiện thuận lợi cho nấm mốc, mặc dù vi khuẩn và vi rút cũng sẽ tồn tại.

Bên ngoài khí hậu ẩm ướt và đặc biệt là ở phía bắc của một tòa nhà, nấm mốc và tảo sẽ dễ dàng phát triển. Các vi sinh vật khác không được quan tâm.